Pokud hledáte zdravotnické potřeby pro odborníky i pro běžnou potřebu, jistě vás zaujme naše bohatá nabídka. Máme věci i pro zdravotníky a lékaře. Jsou to například tiskopisy pro lékaře, nástroje, obvazový materiál, digitální přístroje, injekční technika, další technika, a baterie.
Zdravotnické potřeby vám nabízejí i lékařské tiskopisy. Jedná se o faktury za dávky nebo za období, lékařské zprávy, návrhy na lázeňskou péči, návrhy na umístění dítěte v ozdravovně, objednávky zdravotnického materiálu, očkovací průkazy, průkaz diabetika, pozvánky k lékaři, recepty na léky.

Lékařské tiskopisy

Mezi další lékařské tiskopisy, které nabízejí naše zdravotnické potřeby, patří zdravotní záznamy pro stomatologii, záznamy o průběhu ošetření, zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, vyúčtování výkonů v ambulantní péči a další.

2.0
01